Инвестиция в бъдещето на храната - Истински мед от производители

0
icon icon
icon icon

0

Инвестирай в бъдещето на храната

Ние от Бии Смарт Текнолоджис АД успяхме наберем 1.2 млн. лв. инвестиция през "Пазар за растеж на МСП", наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). Благодарим за подкрепата!

Инвестиционна презентация

Основни документи на Бии Смарт Текнолоджис АД

Документи
(30.08.2022 г.) „Бии Смарт Текнолоджис“ АД представя междинни (6-месечни) финансови отчети към 30.06.2022 г.
(11.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ “ИСТИНСКИ МЕД” В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ
Протокол от учредително събрание на Фондация "Истински мед"
Учредителен акт на Фондация "Истински мед"
(04.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНИ В “ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР” АД АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД
СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНИ В “ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР” АД АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД
СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД
ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ ЗА ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАР BEAM
КАК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ?
Актуално състояние на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 28.06.2022г.
Решение на ОСА от 28.06.2022г. на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за увеличение на капитала, чрез емисия акции на пазар за растеж на МСП BEAM
Действащ Устав на Дружеството
Устав под условие на Дружеството
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2020 г.
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2020 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2021 г.
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2021 г.
Баланс на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за приходите и разходите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за собствения капитал на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за паричните потоци на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Прогнозен баланс и отчет за приходи и разходи на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.12.2022 г.
Обосновка на предлаганата цена на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД

Нашата мисия е да спасим пчелите чрез иновации

icon

Технологична иновация за пчелари

Компанията разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери. В портфолиото на компанията са вътрекошерния компютър Beebot, интелигентната везна HiveBase и Hive Assistant - интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите.

icon

Революция на пазара на пчелни продукти

Първата по рода си услуга в България "Осинови кошер" съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Чрез нея ние успяхме на преобърнем пазара на мед и да иновираме в една силно консервативна индустрия.

icon

Създаваме стабилна екосистема

Хибридният ни бизнес модел, съчетващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дава предимство пред конкурентите, защото създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.

icon

Технологична иновация за пчелари

Компанията разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери. В портфолиото на компанията са вътрекошерния компютър Beebot, интелигентната везна HiveBase и Hive Assistant - интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите.

icon

Революция на пазара на пчелни продукти

Първата по рода си услуга в България "Осинови кошер" съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Чрез нея ние успяхме на преобърнем пазара на мед и да иновираме в една силно консервативна индустрия.

icon

Създаваме стабилна екосистема

Хибридният ни бизнес модел, съчетващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дава предимство пред конкурентите, защото създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.

Историята на компанията

От 2015 г. сме пионери в индустрията с множество международни награди и отличия

icon

Нашата технология помага на пчеларите по цял свят да се грижат по устойчив начин за пчелите си. Основният ни продукт – Beebot – е микрокомпютър, следящ ключови показатели за кошера и информиращ пчеларя за проблеми. В портфолиото на компанията са и HiveBase – интелигентна везна и Hive Assistant – интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите. В момента сме част от мащабния пан-европейски проект Hiveopolis, в рамките на който заедно с 6 престижни университета от Европа дефинираме пчеларството на бъдещето чрез радикални технологични иновации.

Компанията успява да достигне до клиенти на 5 континента и да получи признанието на авторитетни състезания, като е Глобален финалист на Chivas the Venture, CESA Best IoT startup и финалист в Hello Tomorrow.

През 2019 г. видяхме нуждата да генерираме стойност в различни направления, за да успеем да създадем устойчива екосистема. Така се роди Осинови кошер – услуга, която съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Само за 2 години достигнахме до клиентска база от 20 000 човека и над 100 корпоративни клиенти в България. С обем на търговията от над 30 тона мед, сме на челни позиции на родния ритейл пазар.

icon
icon

Хибридният ни бизнес модел ни дава предимство пред конкурентите чрез създаването на стабилна екосистема.

image

Бии Смарт Текнолоджис АД: Пътят до тук

2015

 • Bee Smart Technologies официално създадена
 • Ангелска инвестиция
 • Startup Chile

2016

 • Pre-Seed инвестиция NEVEQ II
 • Награда за иновативен продукт на годината
 • Глобален финалист на Chivas the Venture

2017

 • Първи продажби на технологията
 • Best IoT startup @CESA
 • N3XT Stars of IEEE
 • Hello Tomorrow финалист
 • Seed инвестиция в NEVEQ II

2018

 • Достигане на клиенти на 5 континента
 • Seed инвестиция в Eleven
 • Стартиране на HIVEOPOLIS Project

2019

 • Разработка на технологични продукти Hive Assistant и HiveBase
 • Стартиране на платформата "Истински мед"
 • Стартиране на услугата "Осинови кошер"

2020

 • 1000 осиновени кошери
 • Мрежа от 20+ пчелари
 • 40 корпоративни клиенти
 • Над 100 посещения на кошери

2021

 • 2000+ осиновени кошери
 • 100+ корпоративни клиенти
 • 30+ тона истински мед
 • 28 пъти ръст за първите 2 години
 • Разширяване на продуктовото портфолио
 • Сайт на годината за 2021

2022

 • Първи випуск на Пчеларски университет
 • Част от EiT Raising food stars of Europe
 • Част от Endeavor - Dare to Scale
 • Първи сделки в Европа
 • Разработване на онлайн бранда Adopt a Hive
 • Успешно IPO BEAM
Плъзни

Първично публично предлагане на Бии Смарт Текнолоджис АД

Резюме на предлагането
Eмитент
Бии Смарт Текнолоджис АД
Текущ брой акции
363 750 броя
Нови акции, предмет на предлагане
43 636 броя
Номинална стойност на 1 акция
1 лев на акция
Емисионна стойност на 1 акция
27.50 лева за акция
Праг на успех на емисията
29 090 броя
Видове поръчки
Пазарни/лимитирани
Разпределение на акции
Пропорционално спрямо всички заявки за записване
Борсов код на емисията
BEE1
Мениджър на емисията
ИП „Първа Финансова Брокерска къща“
Съветник BEAM пазар
Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ и Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата
14.07.2022
Продължителност на предлагането
9:30 - 14:00

Бъдещето на храната ни…

Започва със спасяването на пчелите!

mobile-image

Официална инвесционна презентация

Вижте нашето предложение

Презентация на живо

Вашите лични данни ще бъдат използвани за обработката на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност

Имате профил?

Продуктът е добавен в кошницата

Допълнете поръчката си с нашите най-продавани продукти

Кошница (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Вашата кошница е празна.