Бии Смарт Текнолоджис АД, компанията, която стои зад платформата “Истински мед”, публикува резултати от оценката на въздействието си за 2022 година.

Оценката показва приноса от дейността й и най-вече на програмата “Осинови кошер” в няколко направления – икономически ползи от опрашването, оперативна и финансова устойчивост на пчеларите от програмата, допълнителни приходи в икономиката.

 

Икономически ползи за пчеларите

Приносът на пчелите, които са част от “Осинови кошер”, за опрашване на земеделска продукция се оценява на 1,7 милиона лева, като площта на опрашване, която те покриват, е 791 км2. Средната изкупна цена на меда, която дружество заплаща, е с 22% по-висока от официалната средна цена за страната или с 1,69 лв. повече за 1 кг мед. Така само през 2022 година приходът на пчеларите за продукцията им закупена от програмата е със 106 303 лв. повече. Общият им приход от закупения от Бии Смарт Текнолоджис АД мед е в размер на 473 937 лева.

 

опрашване-истински-мед-българия-пчелари-ESG-въздействие

 

Ползи за българската икономика

По-високият доход на пчеларите води и до генериране на допълнителни приходи в местната икономика. Общата допълнителна добавена стойност за българската икономика от приходите на пчеларите в резултат на дейността на “Истински мед” възлиза на 660 784 лв., като 148 212 са в резултат на по-високите изкупни цени.

 

“Желанието ни беше да изчислим какви реално са ползите за пчеларите и обществото благодарение на програмата ни и да добавим стойност за всички наши клиенти, които подкрепят каузата на “Истински мед” за опазване на пчелите. Компаниите, осиновили кошер, имат възможност да включат данните в техните доклади за устойчивост. Гордеем се, че благодарение на приходите, които пчеларите имат от нас, те не се отказват от пчеларството и по този начин има повече пчели в България”, коментира Сергей Петров, изпълнителен директор на Бии Смарт Текнолоджис АД.

ESG стратегия и приоритетни теми за Истински мед

С подкрепата на denkstatt България е разработена и ESG стратегията на компанията. Основните стълбове, на които стъпва ESG политиката на “Истински мед”, са опазването на биоразнообразието, подкрепа на пчеларите и грижата за околната среда. Приоритетните теми, по които се работи и са база за бизнес стратегията на компанията, са:

  • Биоразнообразие;
  • Икономически принос;
  • Инвестиции в устойчиви и иновативни продукти;
  • Устойчиви решения;
  • Контрол / Проследяване на веригата на доставки и продажби.

 

Какъв е приносът от един осиновен кошер?

 

Какъв е приносът от един осиновен кошер?

Един осиновен кошер носи средно около 315 лв. обща добавена стойност в икономиката и опрашва земеделски култури в радиус от около 3 км от пчелина. От опрашените от един кошер растения се добиват средно около 12 тона слънчоглед, 8 тона рапица, 1 тон ябълки, 949 кг лавандула и 550 кг фасул. С добива на рапица, опрашена от кошерите на “Истински мед”, могат да бъдат произведени 235 907 литра биодизел. От добития слънчоглед, опрашен от кошерите на “Истински мед”, могат да бъдат произведени 477 400 литра слънчогледово олио или 477 хиляди бутилки олио, както и около 52 литра лавандулово масло от опрашената лавандула.

 

Изчисленията са направени от denkstatt България по специална методология и са базирани на метода на производствената функция.
 

банер за персонализиран абонамент на мед