Истински мед избра пет вдъхновяващи истории, които популяризират темата за пчелите и биоразнообразието, по случай Денят на будителите.

Вдъхновяващите истории и добрите дела са навсякъде около нас. В забързаното ежедневие често забравяме или не се замисляме за малките неща, които макар и малки на вид, като пчелите – заслужават нашето внимание и уважение.

Ние сме се посветили на мисията да опазим медоносните пчели в България и да помагаме на пчеларите, които са посветили живота си на тях. По случай 1-ви ноември “Денят на будутелите” решихме да възнаградим учителите и всеки, който е посланик на каузата на пчелите, защото вярваме, че силата на словото и добрите дела са пример, който трябва да бъде следван и припознат.

С тази кампания искаме да отдадем нужното уважение и да кажем едно огромно “Благодаря!” на нашите преподаватели за всичко, на което учат нашите деца, тъй като бъдещето ни е в техните ръце.

С радост споделяме една от 5-те истории и вдъхновяващи личности – Ивелина Атанасова, победител в конкурса “Пчелни будители”.

 

Представете себе си с няколко думи

Казвам се Ивелина Атанасова и съм старши учител в начален етап от средното образование, преподавател в I -IV клас в НУ “Любен Каравелов” – Нова Загора. Имам 11 години педагогически стаж, две магистърски степени и придобита Трета професионално-квалификационна степен. Създала съм множество електронни ресурси, презентации и електронни образователни книги за деца. С новаторски дух използвам във всекидневната си работа интерактивни методи на преподаване и безрезервно дарявам творческите и методическите си идеи.

 

Разкажете ни повече за учебното заведение в което работите   

Начално училище “Любен Каравелов” е открито през 1911 година. След реконструкция и ремонт на 30.01.1989г. отваря врати обновената сграда. Днес, със съвременния си интериор и висококачествен образователен процес, то привлича най-малките ученици от града и общината. Училището е средищно. В него учат деца в подготвителна група и ученици от I до IV клас с целодневна учебна организация. През 2001 година НУ „Любен Каравелов“ е удостоено с международната награда на европейската фондация за екологично възпитание “Зелен флаг” и със сертификат за екоучилище. Екопаркът и двора му пък са място за провеждане на учебни часове на открито и възможност за пълноценна почивка.

 

Защо решихте да станете учител?

Да бъда учител е моята сбъдната детска мечта. Човекът, който запали искрата в мен, бе моята майка, която също беше учител. Понякога ходех с нея на училище и виждах обичта на нейните ученици. Точно тази обич и искреност ме караше да мечтая, че някой ден и аз ще успея да стана толкова обичан и успешен учител. И ето, че вече 11-а година изживявам детската си мечтата. Да си учител, за мен това е призвание! А призванието е отговорност не само към учениците, към родителите, към институцията … Призванието е отговорност към света, към обществото, към бъдещето …

 

Защо решихте да участвате в конкурса “Пчелните будители на България”?   

Аз съм се посветила на мисията да опазим медоносните пчели в България и да помагаме на пчеларите, които са посветили живота си на тях.

Екологичното и здравното образование заемат приоритетно място в учебно-възпитателната ми работа. Целта ми е да формирам такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно  поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура. За да се придобие това екологично образование и поведение, подрастващите  трябва да се  приобщят към създадената от обществото екологична култура. Това предполага активно усвояване на нови ценности, познания и изграждане на активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване, използване на нови технологии за рециклиране на отпадъци и съхраняване на природните ресурси на нашата планета – Земята.

Смятам че, разширяването и повишаването на теоретическото и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с живота на пчелите, опазването на околната среда – чрез промяна на тяхното екологично мислене, поведение, начин на живот и формиране отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки човек спрямо природната среда и нейното опазване.

 

Имат ли пчелите място в класната стая според Вас и защо?

Важно е да създаваме условия, в които пчелите да имат свое местообитание и среда за живот.  А най-доброто, което можем да направим е да образоваме децата, да ги насърчим да създават смисъл, да правят добро, да живеят в хармония  и грижа за природата!

С цел формиране на отговорно отношение към природата децата трябва да са запознати с важното значение на пчелите. Те са биологично важен и ценен ресурс за опрашване в селското стопанство. По пътя на опрашването играят съществена роля в живота и развитието на стотици хиляди културни и диворастящи растения. Екологичната им роля се изразява в това, че по донесения прашец днес може да бъде установено какъв е процентът на замърсяванията в различните райони по света.

Пчелите са от съществено значение за здравето на хората и живота на планетата. Медът и пчелните продукти имат лечебни свойства, а ролята на пчелите на основни опрашители ги прави жизненоважни за хранителното разнообразие. Те са едни от най-важните същества на нашата планета по много причини. Имат историческо значение, допринасят за човешкото здраве и играят основна роля в поддържането на здрави екосистеми. Медът е естествен подсладител с много потенциални здравословни качества. В него се съдържат над 450 полезни за човека съставки – протеини, минерали, витамини, фруктоза и много други. Пчелните продукти се използват за медицински цели от хилядолетия. Те имат антиоксидантни, антимикробни, противовъзпалителни и противоракови свойства.

Пчелите са сред най-интелигентните животински видове. Хората използват познанията си за тях при изграждане на своите маниери и социални взаимодействия, както и при организирането на човешки инициативи. Пчелите са най-ефективните и полезни за човечеството и света насекоми. Те не само улесняват живота ни, но и го правят по-красив, плодороден и сладък. От пчелите можем да научим много за трудолюбието, грижата за ближния, поемането на отговорности и организацията на работата. Те са важни за нас не само защото правят мед, а защото от тях зависи опрашването на близо 80% от растенията на Земята, в това число ¾ от земеделските култури. А без пчелите и по-точно без опрашването, ние хората ще трябва да се научим да живеем без ⅓ от любимите ни храни. Чрез опрашването пчелите помагат на много растения да произвеждат повече и по-качествени плодове и семена. Доказано е, че дърветата и растенията, които биват опрашени, дават по-голяма реколта.

 

Опишете конкретни дейности, обвързани с опазването на пчелите и биоразнообразието, които практикувате с децата?

Изработване на картички с кауза – Учениците изработиха картички за възпитаници на детски градини, с послание „Спасявайки пчелите, ние спасяваме целия свят!“, съдържащи семена на медоносни растения, любими на пчелите.

победител-пчелни-будители-конкурс-истински-мед-ивелина-атанасова

Включихме се в програмата “Осинови кошер” –  По този начин учениците подариха живот на над 60 000 пчели и допринесоха към каузата на Истински мед за опазването на пчелите и подкрепа за пчеларите в България

Изработка на свещи от пчелен восък – Учениците успяха да изработят свещи от пчелен восък и да научат повече за лечебните му свойства.

Създаване на “Рецептурник с рецепти с мед” – Всеки ученик имаше за задача да потърси рецепти с мед, които след това оформихме в Рецептурник, който подариха на своите майки и баби.

Създаване на виртуална книжка за живота на пчелите – Учениците събраха информация за пчелите и я обобщиха във виртуална книжка, която представиха пред малките ученицит от ПГ.

победител-пчелни-будители-конкурс-истински-мед-ивелина-атанасова

Изграждане на хотел за диви пчели – Ученици и родители се впуснаха в направата т. нар. “пчелни хотели”. За целта бяха използвани природни и рециклируеми материали. Готовите къщички поставихме в Еко къта на училището.

Засаждане на медоносни растения в Еко кът в училището – С учениците организирахме съвместна инициатива с родителите за засаждане на медоносни растения в Еко къта на училището.

Информационна кампания за значението на пчелите – Изработване на проекти на брошури от учениците в часовете по Компютърно моделиране под наслов „Няма пчели – няма бъдеще“. Готовия проект разпечатахме и раздадохме на свои съграждани.

победител-пчелни-будители-конкурс-истински-мед-ивелина-атанасова

Проектиране чрез програмата 3D Paint и конструиране на кошери за пчелни семейства;

Доброволци за броене на диви пчели – Включване в съвместна инициатива на Калифорнийската академия на науките и Националното географско дружество- „Природата на една ръка разстояние“.

Включване в международната инициатива #withNature2020 за глобално съвместно произведение на изкуството, което обединява разнообразни общности по целия свят на Международния ден за биологичното разнообразие, организирана от Българска фондация Биоразнообразие.

Включване на учениците в конкурса за детска рисунка “Опазвам биоразнообразието от замърсяване”, организиран от СНЦ Зелени Балкани съвместно с Читалище “Просвета-1888” гр. Поморие.

Още дейности в които учениците взеха участие или осуществихме през учебната година:

“Рисуване и моделираме нашите приятели – пчелите”; “Пчелна баня”; “Малките математици и архитекти – пчелите”; Запознаване на учениците с видовете пчели и устройството на кошера с образователната платформа MozaBook; Включване и заемане на призови места в конкурса “Влацните зони”; Включване в инициативата Global Recycling Day, посветена на Световния ден на рециклирането.

 

Споделете ни нещо с което се гордеете?

Моите ученици участват с успех в множество регионални, общински, национални и международни конкурси и олимпиади, на които заемат призови места. Те се включват и в поредица инициативи, свързани със значението на пчелите и тяхното опазване.

победител-пчелни-будители-конкурс-истински-мед-ивелина-атанасова

Какви са плановете Ви свързани с популяризирането на темата за пчелите през следващите години?

Да продължа с разширяването и повишаването на теоретическото и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с живота на пчелите, опазването на околната среда – чрез промяна на тяхното екологично мислене, поведение, начин на живот и формиране отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки човек спрямо природната среда и нейното опазване.

 

Какво бихте искали да запомнят децата от Вашата работа?

Изчезването на пчелите би означавало крах на естествената екосистема. Това би причинило страдания не само на растенията, но и на зависещите от тях животински видове. Именно заради това тази тема стана особено важна за мен, а аз, като отговорна такава, трябва да я предам на децата, за да продължат да инициират опазването им.

 

банер за персонализиран абонамент на мед