Истински мед избра пет вдъхновяващи истории, които популяризират темата за пчелите и биоразнообразието, по случай Денят на будителите.

Вдъхновяващите истории и добрите дела са навсякъде около нас. В забързаното ежедневие често забравяме или не се замисляме за малките неща, които макар и малки на вид, като пчелите – заслужават нашето внимание и уважение.

Ние сме се посветили на мисията да опазим медоносните пчели в България и да помагаме на пчеларите, които са посветили живота си на тях. По случай 1-ви ноември “Денят на будутелите” решихме да възнаградим учителите и всеки, който е посланик на каузата на пчелите, защото вярваме, че силата на словото и добрите дела са пример, който трябва да бъде следван и припознат.

С тази кампания искаме да отдадем нужното уважение и да кажем едно огромно “Благодаря!” на нашите преподаватели за всичко, на което учат нашите деца, тъй като бъдещето ни е в техните ръце.

С радост споделяме една от 5-те истории и вдъхновяващи личности – Полина Василева, победител в конкурса “Пчелни будители”.

Представете себе си с няколко думи

Казвам се Полина Василева на 31 години от гр. Перник. Омъжена, с една прекрасна дъщеря на 4 годинки. Работя като учител в детска градина почти 9 години. Обичам професията си и се старая да участвам в различни обучения и квалификации, за повишаване и надграждане на знания и умения.

 

конкурс-пчелни-будители-българия-истински-мед-полина-василева

 

Разкажете ни повече за учебното заведение в което работите 

Детска градина 14 ,,Славейче‘‘ е основана  през 1975г. Тя се намира в подножието на Голо Бърдо. Това е едно от най – чистите места в града ни. В момента има 5 групи. Екипът ни е сплотен, амбициозен и задружен.

През 2017г. Детската градина участва в кампанията ,,Когато станем 100 000 ще посадим гора“. Всички родители и деца се включиха в тази кампания и заедно засадихме 100 дръвчета в седмицата на гората. Децата полагат грижи за тях и следят развитието им с интерес.

Използват се постоянно методи и похвати като наблюдение, беседа, експериментиране. Включваме децата в реални ситуации, при които те да се осъзнаят като истински фактори за опазването на средата около тях.

Във вътрешния двор на детската градина се оформя зеленчукова градина, в която децата от всички групи участват дейно. С помощта на децата зеленчуковата градината се засажда и полива. С непрестанните грижи от децата, всяка година се радваме на пресни зеленчуци, които присъстват ежедневно в тяхното меню.

Детската градина постоянно участва в множество конкурси за детско творчество, различни каузи, благотворителни базари и състезания.

Една от последните ни награди е в Международен фестивал в град ,,Бат Ян‘, Израел. В него спечелихме Първо място в категория ,,Художествено слово‘‘ 2022г. и Трето място през 2023 г. в категория ,,Патриотична песен “.

 

конкурс-пчелни-будители-българия-истински-мед-полина-василева

 

Защо решихте да станете учител?

Реших да стана учител, заради любовта към децата. Като учител в детска градина, виждам резултатите от работата си, постигнати с много любов, търпение и вяра във всяко едно дете.

 

Защо решихте да участвате в конкурса “Пчелните будители на България”?

Решението ми да участвам в конкурса, беше мотивирано от това,ч е нашата детска градина и още четири на брой, вече работехме по нашия съвместен проект ,,Пчела” от началото на учебната 2023/2024г. Целта ми е да покажем, че още от детската градина, от най – ранна детска възраст, децата трябва да научат за приноса на пчелите. Да се възпитават и да знаят, че те са изключително важни за оцеляването на човечеството и запазването на планетата Земя, затова ние ги насърчаваме, да се ангажират в грижата и опазването им.

Тук е и мястото да спомена всички детски градини, които участвахме заедно в нашия проект ,,Пчела‘‘ –  ,,Детска градина ,,Валентина Терешкова‘‘ – филиал с.Ярджиловци, Детска градина ,,Райна Княгиня‘‘ – с. Мещица, Детска градина ,,Чуден свят” гр.Перник и Детска градина ,,Звънче‘‘ гр. Самоков.

 

конкурс-пчелни-будители-българия-истински-мед-полина-василева

 

Имат ли пчелите място в класната стая според Вас и защо?

Разбира се,както децата в детската градина, така и учениците, трябва да изучават, да знаят и да се обръща внимание върху важността на пчелите за природата.

Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст трябва да присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие. Децата още от малки трябва да бъдат мотивирани, да ценят природата и да работят за нейното опазване.Изграждането на екологична култура при децата от предучилищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа в детската ни градина. Работата за формиране на екологична култура у децата на тази възраст ,се усъвършенства от непосредствено общуване на детето с природата. А това е най      приятната задача – да запознаем децата с родната природа, с растенията, с животните и по този начин да развиваме у тях интереси, любознателност  и да ги възпитаме в правилно поведение сред природата. Важно е да се изгради у децата,правилно отношение към всичко живо, така че пред тях постепенно да се разкрива, мястото на човека в природата.

 

Опишете конкретни дейности, обвързани с опазването на пчелите и биоразнообразието, които практикувате с децата?

Дейностите,които практикуваме до този момент,е проект ,, Пчела ‘‘.Различните дейности,които се осъществяват, са съобразени с възрастта на децата.Включени са разнообразни теми, като беседи,наблюдение,разходка из природата,запознаване и среща с професията “Пчелар”

Празник  посветен  на пчелите е вече част от празничния календар на детската градина. Една от целите ни за тази учебна година, е наблюдението в естествена среда .То е по-стимулиращо и по-ефективно в сравнение с занималнята..Директният опит на открито е много по-мотивиращ и има по-голямо въздействие върху децата. В групата имаме тематичен кът от кошер и пчели, провокиращи любопитство на децата. Целта е насърчаване на детската любознателност и интерес.

Книжките за живота на пчелите вече намират място в библиотечния кът в групата.

Участия в конкурси за рисунка,на тема “Земята пчелите и хората”.

 

Споделете ни нещо с което се гордеете?

На първо място се гордея,че съм майка.Гордея се от избора си, да стана учител, защото се усещам като такава по душа. Искам да бъда учителят, когото ще помнят децата.Гордея се с всяка група,която си е тръгнала от детската градина, но не и от моето сърце.

 

Какви са плановете Ви свързани с популяризирането на темата за пчелите през следващите години?

Плановете ни с г-жа Маджарска – директор на детската градина,е да запазим и  надграждаме постигнатото до сега.

 

Какво бихте искали да запомнят децата от Вашата работа?

Бих искала да ме запомнят преди всичко с възпитанието на чувства,емоции,култура на поведение,спазване и зачитане на българските традиции,обичаи и празници.Да ме запомнят като добър човек,възпитал добри хора.

 

банер за персонализиран абонамент на мед