В последните няколко години на европейския пазар започна навлизането на фалшив мед, като тази тенденция не пропусна и България. Нещо повече – проверка на организацията Активни потребители показва, че от 10 тествани марки мед, 5 не отговарят на изискванията за качество:

  • Водно съдържание: не повече от 20%
  • Електропроводимост: не повече от 0.8 mS/см
  • Съдържание на хидроксиметилфурфурал (C6H6O3): не повече от 40 мг/кг
  • Диастазна активност: не по-малко от 8 единици по Готе
  • Съдържание на пролин: не по-малко от 180 мг/кг

 

Методи за фалшификация на меда

Основните методи за фалшификация на меда за два: разреждането му с глюкозо-фруктозен сироп или прекалено ранното му изваждане от кошера. В първия случай, добавянето на различни сиропи към меда увеличава обема му и оттам намалява производствената цена на продукта. Ранното изваждане от кошера пък позволява на пчеларите да произвеждат повече мед за по-кратко време.

Неузрелият мед е с по-високо водно съдържание и има нужда от допълнително изсушаване по изкуствен начин. И в двата случая се намалява качеството на крайния продукт и до потребителите достига субстанция, която не отговаря на стандартите за това как се прави пчелен мед.

 

Попитахме Google..

Логично е да се запитаме как да разберем дали един мед е истински и съответно как да се предпазим от неговите фалшификати. При преглед на резултатите в Гугъл попаднахме на всякакви “изпитани рецепти” и начини за разпознаването на истинския и фалшивия мед и решихме да проверим и да докажем или развенчаем най-популярните от тях.

 

Тестове:

Тест със салфетка

Какъв е тестът? Според този тест капка истински мед, капната върху салфетка или попивателна хартия, ще запази формата си. От своя страна, фалшивият мед ще се разлее по салфетката и по контурите на капката ще се образува воден слой.

Можем ли да му вярваме? И да, и не. Тестът със салфетка проверява водното съдържание на меда и в повечето случаи истинският мед наистина ще запази формата си. Това обаче не важи за акациевия мед, особено ако е нова реколта и скоро е изваден от кошера. Акациевият мед по принцип е с по-високо водно съдържание и съответно е по-рядък от другите видове мед. Той може да се разлее по салфетката, но това не означава, че е фалшив, затова винаги взимайте предвид вида мед и неговите свойства.

 

Образуване на хексагони

Какъв е тестът? Капка истински мед, поставена в плосък съд и залята с вода ще образува хексагонални форми при разклащане.

Можем ли да му вярваме? Не. Няма научно обяснение защо медът би образувал каквато и да е форма при разклащане. Нещо повече – поради физичните си свойства (по-голямо относително тегло от водата и жилавост), медът би останал на дъното на съда и не би променил формата си в продължение на няколко минути, докато не започне бавно да се разтваря във водата.

И за да не сме голословни, подложихме на тест това твърдение. В капачка от буркан капнахме малко мед от нашия пчелин, за чиито свойства и качества сме абсолютно сигурни. Сипахме вода и разклатихме.

Забелязвате ли малкото балонче в горната дясна част на меда? По него може да се ориентирате, че капката не се разтваря лесно във водата и не образува никакви форми.

 

Мравките (не) ядат мед

Какъв е тестът? Ако медът е истински, мравките не биха го докоснали/яли. В различни източници попаднахме на различно обяснение на този тест. Някои твърдят, че пчелите защитават меда си с естествен репелент срещу мравките, за да избегнат техни нападения, а други, че мравките ядат само изкуствен мед заради наличието на добавена в него захар под формата на някакъв сироп.

Можем ли да му вярваме? Не. Мравките биха яли всичко, което има някаква хранителна стойност за тях, в това число и истинския мед. Пчелите нямат репелент срещу други насекоми. Ако имаха, пчеларите не биха се оплаквали от мравешки нападения в кошерите си. А що се отнася до второто предположение – по своята същност медът също е захар. В зависимост от вида мед, около 80% от състава му са монозахиридите фруктоза и глюкоза.

 

Гъстота и водоразтворимост

Какъв е тестът? Съществуват няколко начина за разпознаване на качествения мед според гъстотата му. По правило, медът е гъста течност и ако е прекалено рядък, разтваря се лесно във вода или пък при обръщането на буркана с капачката надолу, въздушният балон се изкачва твърде бързо на повърхността, вероятно е разреден.

Можем ли да му вярваме? И да, и не. Тези тестове проверяват водното съдържание на меда, но както стана ясно по-горе, то варира в зависимост от вида на меда. Подхождайте критично към този тест и го съобразявайте със свойствата на конкретния мед.

 

Изводи

В домашни условия е трудно да се докаже с точност дали един мед е 100% истински и чист или е примесен с други вещества. От една страна никой тест не е достатъчно достоверен, а от друга – фалшификатите стават все по-софистицирани и все повече се доближават по външни белези до автентичния мед.

Най-добрият начин за изследване на качеството на различните видове мед си остават лабораторните анализи. Затова и ние се доверяваме на тези изследвания и тестваме всяка партида мед чрез три методологии: поленов анализ, електропроводимост и водно съдържание. В допълнение следим и показателите на пчелните семейства с помощта на нашата сензорна технология Beebot.

Така винаги сме сигурни, че доставяме до вас качествен мед без да е нужно да хабим салфетки, да търсим мравки дегустатори или да пресипваме мед във всякакви панички и чинийки.
 

банер за персонализиран абонамент на мед